Mir Fornituras - Contacto

Ubicación

Mir Fornituras, S. L. POIMA. Cap Negre, 28
07714 Mahón (Baleares) España
Tel. 971 361 951
E-mail: mir@mirfornituras.es
CIF: B-07125826
Registro Mercantil Baleares
Folio: 169 - Tomo: 406 - Libro: 22 - Sección: 2a - Hoja: 2059 - Inscripción: 1ª

Formulario solicitud información